Β. Αυξητική Στήθους με Αυτομεταμόσχευση Λίπους

1. Τι είναι η Αυξητική Στήθους με Αυτομεταμόσχευση Λίπους;

Πρόκειται για μία νέα τεχνική, που κάνει θραύση αυτή την περίοδο στη Βρετανία και την Αμερική, οι επιστήμονες αφαιρούν το περίσσιο λίπος από τους γλουτούς, το στομάχι ή άλλα σημεία του σώματος και το μεταφέρουν στο στήθος. Χρησιμοποιείται λίπος από τον ίδιο τον οργανισμό της ενδιαφερόμενης το οποίο λαμβάνεται από περιοχές όπως η κοιλιά ή οι γλουτοί. Στη συνέχεια γίνεται κατάλληλη επεξεργασία του λίπους και μεταφορά του στο στήθος μέσω ενέσεων. Είναι και αυτή μια χειρουργική επέμβαση και απαιτείται κάποιος τύπος αναισθησίας.

2. Τι διαφοροποιεί την νέα αυτή τεχνική σε σχέση με το παρελθόν;

Για πρώτη φορά έχουν εκλεπτυνθεί τόσο οι τεχνικές συλλογής επεξεργασίας και επανέγχυσης του λίπους που συλλέγεται ώστε κατά την διαδικασία να μην τραυματίζονται καθόλου τα συλλεγόμενα λιποκύτταρα. Στο παρελθόν τα κύτταρα του λίπους συλλέγονταν με τεχνικές που κατέστρεφαν ή τραυμάτιζαν μεγάλο τμήμα τους και άρα μετά την τοποθέτησή τους πάλι στο σώμα ένα πολύ μεγάλο τμήμα απορροφάτο από τον οργανισμό. Με την νέα τεχνική συλλογής το σύνολο του αναρροφούμενου λίπους είναι αξιοποιήσιμο και παραμένει εκεί που θα τοποθετηθεί.

3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της υπερσύγχρονης αυτής μεθόδου;

Υπάρχει μια κατηγορία γυναικών που για ποικίλους λόγους που πολλές φορές είναι και καθαρά προσωπικοί επιθυμεί την αύξηση του στήθους της αλλά χωρίς την χρήση ενθέματος σιλικόνης. Τώρα με την νέα αυτή μέθοδο είναι δυνατό να ικανοποιηθεί και αυτή η μερίδα των γυναικών και να επιλέξει να βελτιώσει το στήθος της κάτι που έως τώρα δεν ήταν δυνατόν.

4. Είναι μια σύνθετη διαδικασία, που αφήνει σημάδια;

Η όλη διαδικασία της επανεισαγωγής του λίπους στο στήθος δεν προυποθέτει τίποτα περισσότερο από μία απειροελάχιστη μικροοπή στην πτυχή κάτω από τον μαστό κάτι που σημαίνει ότι μετά δεν μένει απολύτως κανένα ίχνος ότι ο μαστός έχει χειρουργηθεί.5. Υπάρχουν περιορισμοί για αυτή την μέθοδο;

Η αύξηση του στήθους που προκαλεί είναι περιορισμένη από την ποσότητα λίπους που διαθέτει η ασθενής και συχνά δεν είναι αρκετή για μια πολύ μεγάλη αύξηση του στήθους. Βέβαια δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην επαναληφθεί όσες φορές χρειάζεται προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.Οι μέχρι τώρα δοκιμές της νέας επέμβασης έχουν δείξει ότι το βελτιωμένο αισθητικό αποτέλεσμα διαρκεί, αφού το λίπος παραμένει εκεί όπου τοποθετείται αρχικά. Το στήθος που αυξάνεται με την ανακατανομή του λίπους παρουσιάζει αισθητικά πλεονεκτήματα. Η φυσική αυξητική στήθους έχει πιο φυσική όψη και υφή ενώ αυτή η μέθοδος είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική γιατί επιτρέπει στους χειρουργούς να πλάσουν το σχήμα στο στήθος και να πετύχουν πιο φυσικές και γλυκές καμπύλες.