Η Ιατρική Αισθητική στο σώμα περιλαμβάνει τις εξής επεμβάσεις:
Αcoustic Wave Therapy
Thermage
Μεσοθεραπεία
Endermologie
Luminotherapy Bodylift
JET-SET Therapy
REVITAL CELLUFORM
Proshock Shape
Accent Your Body
SweatX