Με τον όρο γενειοπλαστική εννοούμε τη διόρθωση της μορφής του πηγουνιού. Το πηγούνι μπορεί είτε να αυξηθεί με τη προσθήκη ενός ενθέματος, είτε να ελαττωθεί.
Η απόκτηση ενός ιδανικού προφίλ αρκετές φορές δεν είναι εφικτή μόνο με μια ρινοπλαστική. Το μέγεθος του πηγουνιού επηρεάζει την εικόνα της μύτης.

Η γενειοπλαστική μπορεί να δώσει μια αρμονία στην εικόνα του προσώπου.