Η Πλαστική Χειρουργική ως ειδικότητα της Ιατρικής Επιστήμης έχει στόχο να αποδώσει «αρμονική μορφή» στο πρόσωπο και στο σώμα, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση των ανθρώπων και την αποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο.
Οι λόγοι που οδηγούν ένα άτομο να απευθυνθεί στην βοήθεια του Πλαστικού χειρουργού μπορεί να είναι δυσμορφίες που υπήρχαν εκ γενετής ή δημιουργήθηκαν μετά από ατύχημα. Πιο συχνές όμως είναι οι περιπτώσεις που έχουμε έντονη την επιθυμία να βελτιώσουμε την εικόνα μας και να αντιμετωπίσουμε την φθορά του χρόνου.
Σε όποια περίπτωση και αν ανήκετε υπάρχει η κατάλληλη επέμβαση ανάλογα τις δικές σας ανάγκες στο πρόσωπο ή το σώμα.