Η Πλαστική Χειρουργική στο σώμα περιλαμβάνει τις εξής επεμβάσεις:
Πλαστική Μαστών
Λιποπλαστική Υψηλής Ευκρίνειας (HIGH DEFINITION LIPOPLASTY)
Λιπομεταμόσχευση
Λιποαναρρόφηση Vibro-Lipo
Πλαστική Κοιλιάς
Ανόρθωση Μηρών
Ανόρθωση Γλουτών
Ανόρθωση Βραχιόνων
Γυναικομαστία