Οι ασθενείς που προσέρχονται στον πλαστικό χειρουργό για να κάνουν ρινοπλαστική είτε είναι αυτοί που δεν είναι ικανοποιημένοι αισθητικά με τη μορφή της μύτης τους σε σχέση με το υπόλοιπο πρόσωπο, είτε αυτοί που συνέπεια κάποιου τραυματισμού θέλουν να διορθώσουν τυχόν δυσμορφίες. Η ρινοπλαστική έχει ως στόχο την επαναφορά της αρμονίας της μύτης σε σχέση με το πρόσωπο. Μια στραβή μύτη ή μια γαμψή, ή ατέλειες στο ακρορίνιο μπορούν να γίνουν παρελθόν στα χέρια ενός έμπειρου πλαστικού χειρουργού.
Διάφραγμα
Το διάφραγμα είναι το οστεοχόνδρινο τμήμα της μύτης που χωρίζει τα δύο ρουθούνια. Αρκετές φορές ευθύνεται για προβλήματα αισθητικά καθώς και λειτουργικά (π.χ. δυσκολία στην αναπνοή, ροχαλητό). Η διόρθωση του διαφράγματος γίνεται στον ίδιο χειρουργικό χρόνο με την αισθητική αποκατάσταση.
Επέμβαση
Όλη η επέμβαση γίνεται μέσα από τα ρουθούνια, δεν γίνονται εξωτερικές τομές εκτός από σπάνιες περιπτώσεις. Γίνεται αποκόλληση του δέρματος από τον οστεοχόνδρινο σκελετό και στη συνέχεια, ανάλογα με το πρόβλημα, τροποποιούνται τα χόνδρινα και οστέινα τμήματα του σκελετού της μύτης. Για να διορθωθεί η καμπούρα αφαιρούνται χόνδροι ή και οστά, για να ανασηκώσουμε το ακρορίνιο κονταίνουμε το διάφραγμα. Εάν το ακρορίνιο είναι παχύ κάνουμε εσωτερική λέπτυνση. Πολλές φορές χρειάζεται μετάθεση ιστών. Μπορούμε επίσης να συμπλησιάσουμε τους χόνδρους για να έχουμε ένα πιο οξύ ακρορίνιο.
Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία. Στο τέλος τοποθετούνται ταμπόν στα ρουθούνια που αφαιρούνται μετά από 48 ώρες και ένας γύψινος νάρθηκας εξωτερικά που παραμένει για περίπου μια εβδομάδα.
Η καλή προεγχειρητική συνεννόηση του ενδιαφερόμενου και του γιατρού πραγματοποιεί την επιτυχία.