Ο λαιμός είναι μια από τις λίγες περιοχές του σώματος μας που μπορεί να δείξει την πραγματική μας ηλικία ασχέτως της συνολικής εικόνας του προσώπου μας.

Ένας χαλαρός λαιμός ή ένας λαιμός τα όρια του οποίου δεν ξεχωρίζουν από το πρόσωπο μας κάνει να φαινόμαστε ίσως και μεγαλύτεροι από ότι είμαστε.
Η λιποαναρρόφηση του λαιμού είναι μία επέμβαση που είτε από μόνη της είτε σε συνδυασμό με face-lift αναζωογονεί το πρόσωπο. Γίνεται με την πιο σύγχρονη τεχνική της Vibro-Lipo που σημαίνει πρακτικά ομοιόμορφο αποτέλεσμα σε όλη τη περιοχή του λαιμού, απουσία ουσιαστικών εκχυμώσεων και ανυπαρξία μετεγχειρητικού πόνου ή δυσφορίας.

Η επέμβαση γίνεται από μία μικρή οπή μήκους 3 χιλιοστών κάτω από το σαγόνι και η οποία συγκλείεται με ένα και μοναδικό ράμμα. Διαρκεί περίπου μια ώρα και γίνεται υπό μέθη και τοπική αναισθησία. Ο/Η ασθενής οφείλει μετεγχειρητικά να φορέσει ένα μικρό κορσέ στο σημείο της επέμβασης και μπορεί μετά από μερικές ώρες από την επέμβαση να επιστρέψει στο σπίτι του.