Διακρίνουμε δύο τύπους κατανομής λίπους: τον ανδρικό και το γυναικείο τύπο ανάλογα με το αν το περισσότερο λίπος υπάρχει στον κορμό και στην κοιλιά (ανδρικός τύπος) ή στη λεκάνη και στους μηρούς (γυναικείος τύπος).
Στο ανθρώπινο σώμα συναντάμε δυο τύπους λιπώδη ιστού, το λευκό και το φαιοκάστανο. Το μεγαλύτερο μέρος του λιπώδη ιστού είναι λευκός λιπώδης ιστός. Ο λιπώδης ιστός προφυλλάσει και στηρίζει τα διάφορα όργανα του σώματος, προφυλλάσει από την απώλεια θερμοκρασίας από το σώμα και αποτελεί δεξαμενή ενέργειας για τον οργανισμό.

Συχνά η εναπόθεση λίπους δημιουργεί παραμορφώσεις όπως π.χ. ψωμάκια. Η μη ομοιόμορφη κατανομή ονομάζεται λιποδυστροφία. Αν και η αιτία λιποδυστροφίας δεν είναι γνωστή, έχουν ενοχοποιηθεί κληρονομικοί και ορμονικοί παράγοντες. Με την ηλικία αυξάνεται η μάζα τους. Δεν χάνεται με τις διάφορες δίαιτες ή με άθληση.
Vibro-Lipo
Η λιποδυστροφική ανωμαλία όταν δημιουργεί προβλήματα αισθητικής μπορεί να λυθεί μέσω της λιποαναρρόφησης. Στην Αναγέννηση ο Dr. Ζήσης Μπουκουβάλας χρησιμοποιεί την πιο σύγχρονη τεχνική, την παλλόμενη μικροδικτυωτή λιποπλαστική (vibro-lipo), που αφαιρεί το τοπικό πάχος (ψωμάκια) από διάφορα σημεία του σώματος όπως τροχαντήριες περιοχές, έσω επιφάνεια μηρών, έσω επιφάνεια γονάτων, περιοχή κοιλιάς.
Επέμβαση
Γίνεται με τοπική αναισθησία και μέθη. Γίνεται σχεδιασμός των περιοχών που πρόκειται να χειρουργηθούν και ακολουθεί διήθηση με ένα σύγχρονο σύστημα που περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό. Μέσω μιας αντλίας με συνεχόμενη ροή γίνεται η διήθηση με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα. Η τοπική αναισθησία στην έκταση των περιοχών του τοπικού πάχους καθώς και το παγωμένο διάλυμα βοηθούν στην καλύτερη διείσδυση στους ιστούς έτσι αποφεύγεται ο τραυματισμός τους και περιορίζονται σημαντικά τα οιδήματα και οι εκχυμώσεις (μελανιές). Η διόγκωση των ιστών βοηθά στην ευκολότερη αναρρόφηση των λιποκυττάρων.

Μέσω μιας μικρής τομής στο δέρμα (6-8 χιλιοστά) το λίπος αναρροφάται με λεπτό μεταλλικό καθετήρα και με ειδική αντλία από την σχεδιασμένη περιοχή. Οι κάνουλες είναι πολύ λεπτές. Η συλλογή του λίπους με την χρήση της παλλόμενης συσκευής είναι βαθιά. Η παλλόμενη δόνηση βοηθά στην επιλεκτική αφαίρεση των λιποκυττάρων από τους ιστούς και έτσι δεν τραυματίζονται τα αγγεία, τα νεύρα και όλα τα ελαστικά στοιχεία του δέρματος. Έτσι δεν έχουμε χαλάρωση του δέρματος μετά την αφαίρεση του λίπους.

Καθώς το λίπος αναρροφάται και πάει στη φιάλη, το δύσμορφο εξόγκωμα εξαφανίζεται και έτσι η περιοχή του σώματος παίρνει μια φυσιολογική γραμμή.
Κλείνουμε την μικρή τομή με 1-2 ράμματα που θα βγουν την 8η ημέρα μετά την επέμβαση. Μετά την επέμβαση φοράτε έναν ειδικό κορσέ. Το δέρμα λόγω της ελαστικότητας που διαθέτει συστέλλεται.
Το αποτέλεσμα της επέμβασης δεν φαίνονται αμέσως γιατί την επόμενη εμφανίζεται οίδημα και μελανιές που φεύγουν μέσα σε 20 ημέρες. Η τελική αποκατάσταση γίνεται μετά από 3-6 εβδομάδες.
Το αποτέλεσμα είναι λεία και σφριγηλή εικόνα του δέρματος χωρίς μικρολακούβες, χωρίς χαλάρωση, χωρίς πτυχώσεις.