Το λίπος που βγαίνει μπορεί, αν και εφόσον χρειάζεται, να μπει σε κάποια άλλα σημεία του σώματος όπως γάμπες, γλουτούς, ρινοπαρειακές αύλακες, χείλη, ζυγωματικά, δηλαδή να γίνει η ονομαζόμενη Λιποπροσθετική ή Λιπογλυπτική. Της τοποθέτησής του προηγείται η τοπικά στο χειρουργείο προπαρασκευή και κάθαρση του από τους λοιπούς ιστούς έτσι ώστε αυτό που επανατοποθετείται δεν είναι παρά καθαρά λιποκύτταρα.